КОНТАКТНА ІНФО

ЯРКО ТМ, Україна, м. Бровари, вул. С. Разіна 7, 07400

Керуючий директор Ярченко Олексій

Експертний радник Ярченко Юлія

КОНТАКТНИЙ ФОРМУЛЯР

    * Надсилаючи контактну форму, я погоджуюся на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону № 101/2000 Зб. про захист персональних даних та відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46 / ЄС (GDPR).